Overnames, herstructurering, fusie, splitsing

Home > Specialisaties > Ondernemingsrecht > Overnames, herstructurering, fusie, splitsing

Overname, herstructurering

Gaat u uw bedrijf verkopen of dient de structuur van uw bedrijf vanwege een voorgenomen verkoop danwel een of meerdere wijzigingen in uw bedrijf aangepast te worden? Dan bent u bij ons aan het goede adres. Wij bekijken samen met u hoe deze herstructurering het beste ingevuld kan worden..

Indien mogelijk op een zo eenvoudig mogelijke manier, zonder onnodige transacties.

Juridische fusie en (af)splitsing 

Indien u uw bedrijf wenst te herstructuren door het aantal B.V.'s terug te brengen of u bepaalde bedrijfsonderdelen juist wenst onder te brengen in een of meerdere aparte B.V.'s vanwege bijvoorbeeld risico-spreiding is een juridische fusie of (af)splitsing voor u wellicht een goede optie.

Het grote voordeel van deze beide vormen van herstructurering is dat het vermogen onder algemene titel overgaat, u dient niet voor alle afzonderlijke vermogensbestanddelen de nodige formaliteiten te vervullen. U kunt daardoor ook geen onderdelen vergeten.