BV

De B.V. (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)  heeft rechtspersoonlijkheid waardoor de B.V. een eigen vermogen heeft en als contractspartij kan optreden. Zeker bij een groot personeelsbestand, grote investeringen of grote en/of onbekende bedrijfs- en/of financiele risico's geeft de B.V. grote voordelen ten opzichte van de ondernemingsvormen als eenmanszaak en V.O.F. waarbij u in prive aansprakelijk bent.

Aansprakelijkheidsbeperkingen alsook fiscale voordelen kunnen een belangrijke reden zijn om een B.V. op te richten.

Per 1 oktober 2012 is de wetgeving omtrent B.V. ingrijpend gewijzigd. Deze gewijzigde wetgeving wordt ook wel "flex-B.V." genoemd. Voordeel van de gewijzigde wetgeving is dat de wet meer mogelijkheden biedt om de statuten op maat in te richten. Daarnaast zijn diverse formaliteiten komen te vervallen waaronder het niet meer behoeven te storten van een miniminumkapitaal.

Een B.V. dient nog steeds bij notariële akte opgericht te worden. U kunt dus maximaal gebruik maken van onze kennis op dat gebied.