De onderneming en uw privesituatie

Home > Specialisaties > Ondernemingsrecht > De onderneming en uw privesituatie

Het is van belang dat u niet onderschat dat de keuze voor uw ondernemingsvorm van invloed kan zijn op uw privé situatie en dat hetgeen u privé regelt van invloed kan zijn op uw onderneming. Afhankelijk van de ondernemingsvorm waarvoor u kiest kan het bijvoorbeeld zo zijn dat u ook privé aansprakelijk bent voor zakelijke schulden.

Indien u te maken krijgt met een echtscheiding of overlijden van (een van de) ondernemer(s) kan dit gevolgen hebben voor uw onderneming. U zou niet de eerste ondernemer zijn die bij een echtscheiding blijkt de helft van zijn bedrijf over te dragen aan zijn/haar ex-partner.

Heeft u zowel zakelijk als privé alles goed geregeld en belangrijker is alles op elkaar afgestemd?

Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan de statuten, vennootschapsconctracten,  aandeelhoudersovereenkomsten, uw huwelijksevoorwaarden of samenlevingscontract en testamenten. Met name is ook van belang dat deze stukken onderling op elkaar afgestemd worden en dat deze ook regelmatig ge-update worden. Uw onderneming verandert maar ook uw privé situatie of beiden.

Wilt u weten of alles bij u op orde is? Laat ons een notariële scan uitvoeren. Voor meer informatie, neem contact met ons op.