Certificering van aandelen

Home > Specialisaties > Ondernemingsrecht > Certificering van aandelen

Bij certificering van aandelen wordt onderscheid gemaakt tussen het uitbrengen van stemrecht (de zeggenschapsrechten) en het recht op winst (de financiële rechten).

Dit kan wenselijk zijn bij een familiebedrijf, familievermogen, bij werknemersparticipaties of in het kader van estate-planning.

Op deze manier zijn er personen (bijvoorbeeld minderjarige kinderen of werknemers) die wel mee mogen delen in de winst maar die (nog) geen zeggenschap verkrijgen in bijvoorbeeld de onderneming verkrijgen.

Het certificeren van aandelen is dan een mooi instrument. De zeggenschap wordt daarbij ondergebracht in een STAK (stichting administratiekantoor) en de financiële rechten worden in de vorm van certificaten van aandelen toegekend aan bijvoorbeeld de kinderen of werknemers.

De afspraken tussen de stichting en de certificaathouders worden vastgelegd in de administratievoorwaarden.

Een zeer goede invulling indien u bijvoorbeeld reeds aan vermogensoverheveling naar uw kinderen wilt doen zonder dat zij zich met uw onderneming kunnen bemoeien danwel voor het geval u uw werknemers meer en langduriger betrokken wilt maken bij uw onderneming.