Bijzondere vennootschappen

Home > Specialisaties > Ondernemingsrecht > Bijzondere vennootschappen

Vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI)

De vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) maakt het DGA's mogelijk om belastingvrij te beleggen in hun vennootschap. De VBI is vrijgesteld van vennootschapsbelasting én dividendbelasting: de vennootschap is in het geheel geen belasting verschuldigd over de behaalde beleggingsresultaten.

Een vrijgestelde beleggingsinstelling is voor u aantrekkelijk als u een dga bent en vermogen binnen uw bv heeft opgebouwd. Of als er vrij besteedbaar kapitaal in uw bv komt, bijvoorbeeld na de verkoop van uw onderneming. Het kan dan aantrekkelijk zijn om dit vermogen te beleggen in uw eigen vbi.

Stamrecht-B.V.

Een stamrecht-B.V. is een bijzondere vorm van de B.V. De stamrecht-B.V. is vaak met name vanwege de fiscale voordelen interessant. Indien u als werknemer die vanwege ontslag een ontslagvergoeding krijgt moet u daarover belasting betalen. In dat geval kan een stamrecht-B.V. interessant voor u zijn. Verder heeft de stamrecht-B.V. als voordeel dat u het kapitaal in de B.V. naar eigen inzicht kunt beleggen. Het is ook mogelijk geld van uw eigen B.V. te lenen.