Vereniging

Home > Specialisaties > Non-profit > Vereniging

De leden van de vereniging hebben het laatste woord bij een vereniging. Een vereniging kent in ieder geval een bestuur en een algemene vergadering.

Een vereniging kan in informele vorm en in formele vorm bestaan.

De informele vereniging is niet bij notariële akte opgericht. Groot nadeel is echter dat de bestuurders in dat geval persoonlijk aansprakelijk zijn.

Dit laatste is te voorkomen door de vereniging op te richten bij notariële akte. In dat geval heeft de vereniging rechtspersoonlijkheid en zijn de bestuurders in beginsel niet persoonlijk aansprakelijk.

De statuten van de vereniging bevatten regelingen omtrent de inrichting van het bestuur, de algemene ledenvergadering, vergaderingen, besluitvorming ed.

Naast de statuten kan de vereniging ook een huishoudelijk reglement opstellen waarin de praktische zaken worden geregeld. 

 Vragen over de oprichting of inrichting van de vereniging? Neem gerust contact met ons op