Stichting

Home > Specialisaties > Non-profit > Stichting

Een stichting kent geen leden en heeft geen winstoogmerk. Daarnaast heeft de stichting vaak een ideële doelstelling. Oprichting bij notariële akte is vereist.

De statuten van de stichting bevatten oa de regeling omtrent de doelstelling van de stichting, de invulling van het bestuur, de vergaderingen en de besluitvorming.

Naast het bestuur kan er ook sprake zijn van een raad van toezicht of raad van advies bij een stichting. Dit orgaan kan toezicht houden op het bestuur danwel het bestuur bijstaan met advies. 

Is een stichting voor u de aangewezen rechtsvorm ?