ANBI

Home > Specialisaties > Non-profit > ANBI

Onder bepaalde voorwaarden kunnen organisaties voor goede doelen volledig zijn vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.

Meestal is er sprake van een stichtingsvorm voor deze organisaties. Een ANBI (algemeen nut beogende instelling) is een "kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient". Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift en er is ook geen belasting verschuldigd over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.

Het is van belang dat een ANBI zowel bij aanvang maar ook daarna aan de door de fiscus gestelde eisen blijft voldoen. Wij kunnen u meer vertellen over deze eisen en keuze voor de juiste rechtsvorm en inrichting hiervan.