Samenwonen

Home > Specialisaties > Familierecht > Samenwonen

Samenlevingscontract

Als u (voorlopig) niet denkt aan trouwen of een geregistreerd partnerschap, dan kunt u uw relatie juridisch vormgeven door een samenlevingscontract op te stellen. Samenwonen heeft veel gevolgen. Niet alleen praktisch maar ook op financieel en fiscaal gebied. In de wet is niets geregeld ten aanzien van rechten en plichten van samenwoners (bijvoorbeeld ten aanzien van kosten van huishouding, levensonderhoud en pensioen). Dergelijke zaken kunt u alleen vastleggen in een samenlevingscontract.

Als u samenwoont en kinderen heeft, dan moet niet alleen het samenlevingscontract aansluiten op uw situatie maar zijn langstlevende testamenten een must om uw persoonlijke en financiële sitatutie goed en compleet te regelen. U bent als samenwoners immers niet op grond van de wet automisch erfgenamen van elkaar. Ook kan dit fiscale voordelen bieden.

Is een van u ook ondernemer? Dan is het van belang dat u onder meer in het samenlevingscontract de verdeling van de kosten van de huishouding goed afstemt op de rechtsvorm van uw onderneming.