Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Home > Specialisaties > Familierecht > Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap bestaan veel overeenkomsten, maar er zijn ook enkele verschillen. De voorwaarden voor het aangaan van een huwelijk en een geregistreerd partnerschap zijn gelijk. Er zijn verschillen in de wijze waarop de verbintenis tot stand komt, het beëindigen van de verbintenis en ten aanzien van kinderen.

Huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden

Als u geen huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden heeft opgesteld, dan bestaat er tussen u en uw partner automatisch een gemeenschap van goederen. Dat betekent dat u en uw partner in principe allebei recht hebben op de helft van de bezittingen en schulden die u heeft.

Bij het einde van uw huwelijk door echtscheiding of bij ontbinding van uw geregistreerd partnerschap heeft ieder van u recht op de helft van het vermogen. Niet alleen de bezittingen worden gedeeld, maar ook de schulden.

U kunt bij notariële akte huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden overeenkomen als u wilt afwijken van de wettelijke gemeenschap van goederen. Dit is een overeenkomst waarbij u veel contractsvrijheid heeft maar niet kunt afwijken van dwingendrechtelijke regels zoals de wederzijdse onderhoudsplicht.

Huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden zijn aan te raden in onder meer de volgende situaties.

  • bescherming tegen ondernemersrisico's
  • bescherming van het eigen vermogen
  • voorkomen van deling van inkomen, schenkingen of erfenissen.

De huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden worden in principe voor enige tijd aangegaan. Er moet daarom zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat omstandigheden tijdens de duur van het contract kunnen veranderen. Voorwaarden kunnen vóór of tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap worden gemaakt.

Bestaande voorwaarden screenen

Heeft u reeds huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden ? Verouderde stukken kunnen fiscaal nadelige gevolgen hebben bij overlijden. Met gemoderniseerde voorwaarden kunt u erfbelasting besparen.

Daarnaast kunnen voorwaarden met verrekenbedingen die jaarlijks niet of niet correct zijn uitgevoerd, verstrekkende gevolgen hebben bij een echtscheiding.

Wij raden u aan om uw bestaande huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden door ons te laten beoordelen.

Verschillen geregistreerd partnerschap en huwelijk 

Het geregistreerd partnerschap wordt veelal niet erkend in het buitenland. Dit kan problemen geven als u in het buitenland woont of buitenlands vermogen heeft.

Heeft u kinderen, dan zijn er belangrijke verschillen tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap. Een kind dat wordt geboren in een huwelijk van een man en een vrouw heeft van rechtswege beide echtgenoten als ouder. Bij een huwelijk van twee vrouwen of twee mannen, maar ook bij een geregistreerd partnerschap (zowel van paren van gelijk als verschillend geslacht) is dit niet het geval. Familierechtelijke betrekkingen van het kind met de partner van de moeder of vader kunnen dan alleen ontstaan door erkenning of adoptie. Bij adoptie wordt de familierechtelijke band met de oorspronkelijke moeder verbroken. Dit heeft gevolgen voor het erfrecht. Mocht later alsnog een band met de biologische moeder worden opgebouwd en wil de moeder het kind (of andersom) laten erven, dan moet dit in een testament worden geregeld.