Erfenis

Home > Specialisaties > Familierecht > Erfenis

Een erfenis krijgen brengt over het algemeen gemengde gevoelens met zich mee. Naast de emotionele kanten van het verlies van een dierbare wordt u ook geconfronteerd met administratieve en financiële zaken.

Daarnaast kan het zijn dat u in korte tijd bepaalde keuzes moet maken, bijvoorbeeld op grond van een testamentaire regeling of omdat niet duidelijk is of de erfenis meer schulden bevat dan bezittingen.

Dan is het zaak om goed te worden geadviseerd zodat u achteraf niet voor onaangename fiscale of juridische verrassingen komt te staan.

Wij kunnen u adviseren en begeleiden bij de afwikkeling van een erfenis.

Verklaring van erfrecht / verklaring van executele

U kunt bij ons terecht voor een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele. Deze verklaringen zijn notariële akten. In een verklaring van erfrecht verklaart de notaris wie is overleden, of de overledene een testament heeft gemaakt en wat er in dit testament is bepaald. Bovendien verklaart de notaris wie de erfgenamen van de overledene zijn en eventueel wie van de erfgenamen door de overige erfgenamen gemachtigd is om de erfenis van de overledene af te wikkelen.

De procedure rondom het opstellen van een verklaring van erfrecht neemt enige tijd in beslag, omdat de notaris diverse onderzoeken en controles moet uitvoeren en verklaringen moet opstellen.

De verklaring van erfrecht kan ook worden ingeschreven bij het kadaster. Hierdoor wordt de tenaamstelling van de woning en andere onroerende goederen aangepast. Wij raden aan dit te doen als de overledene onroerend goed in Nederland had.

Aangifte erfbelasting

Wij kunnen ook de aangifte voor de erfbelasting voor u verzorgen. Wist u dat u bijvoorbeeld belasting kunt besparen als u bij de aangifte erfbelasting van de langstlevende echtgenoot op correcte wijze de schuld aan de kinderen uit hoofde van het overlijden van de eerste ouder opneemt? .

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op.