Vermogensplanning

Home > Specialisaties > Estateplanning > Vermogensplanning

Wij adviseren vermogende particulieren op juridisch en fiscaal vlak bij het opstellen of wijzigen van testamenten, huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontract en/of schenkingsplan. Dit kan zijn met het oog op vermogensoverheveling tijdens leven naar een volgende generatie danwel na overlijden.

Hierbij wordt naast uw persoonlijke wensen hieromtrent ook gelet op de mogelijkheden op het besparing van belasting voor een langstlevende partner en/of de toekomstige generaties.

In uw testament kunt u bijvoorbeeld belastingbesparende regelingen opnemen. Door het opmaken van een flexibel testament kan bij overlijden optimaal rekening worden gehouden met de geldende vrijstellingen en de progressie in de tarieven voor de erfbelasting. Bovendien kunnen de vermogensbestanddelen zodanig worden verdeeld dat de inkomstenbelastinggevolgen voor de erfgenamen zo gunstig mogelijk uitpakken.

Wij adviseren ook ondernemers over de juiste oplossing voor (de toekomst van) hun bedrijf, de continuiteit en de privé situatie met name ook met het oog op een optimale afstemming van het bedrijf en de privé situatie.

Wij hanteren hierbij een persoonlijke benadering en hebben gevoel voor familieverhoudigen. Samenwerking met andere adviseurs is vaak een onderdeel van dit traject.

Wilt u meer weten hoe om te gaan met het door u opgebouwde vermogen? Wij denken met u mee.