Schenken

Home > Specialisaties > Estateplanning > Schenken

Tijdens uw leven kunt u al vermogen schenken. Bijvoorbeeld aan uw kinderen, uw kleinkinderen of aan een goed doel.

Wat is er leuker dan vermogen dat u zelf wellicht niet meer nodig heeft, tijdens uw leven schenken aan de volgende generatie of aan een goed doel?

Schenken is bovendien fiscaal gunstig als u voor toekomstige generaties erfbelasting wilt besparen. Uw erfenis wordt immers kleiner. U kunt onder andere gebruik maken van de (jaarlijkse) vrijstellingen voor de schenkbelasting.

U kunt geld schenken, maar ook onroerende zaken, (certificaten van) aandelen of andere goederen.

Aan de schenking kunt u allerlei voorwaarden verbinden, zoals een uitsluitingsclausule, bewind of een voorwaardelijk making. Ook kunt u in de schenkingsakte opnemen dat u de schenking kunt herroepen. Schenkt u aan een minderjarig kind of kleinkind dan is het verstandig in de akte van schenking een bewind in te stellen en een bewindvoerder te benoemen. Deze bewindvoerder beheert het geld voor de minderjarige tot de leeftijd die u bij de schenking heeft bepaald.

U kunt over meerdere jaren verspreid schenken in geld of "schenken op papier" vanwege fiscale voordelen ("schenkingsplan"). Maar u kunt ook eenmalig schenken bijvoorbeeld aan uw kind voor de aankoop van een huis.

Voor veel vormen van schenkingen is een notariële akte vereist omdat u alleen dan de gewenste fiscale voordelen kunt behalen. Bijkomend voordeel is dat een notariële akte dwingende bewijskracht heeft, door u zelf opgemaakte stukken hebben dat niet.

Schenken aan een goed doel (ANBI)

Wilt u een goed doel steunen? Ook dan kunt u schenken en wel op een fiscaal zeer gunstige manier. U kunt door een zogenaamde lijfrenteschenking inkomstenbelasting besparen. Er moet dan wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan wil de Belastingdienst de aftrek (in box 1 bij de aangifte voor de inkomstenbelasting) toelaten. Eén van die eisen is dat de schenking in een notariële akte wordt opgenomen

Wij adviseren u en zorgen ervoor dat alles goed vastligt.

H2H Notaris adviseert u graag over het vastleggen van de voorwaarden voor schenkingen en regelingen om uw kinderen te beschermen ingeval van echtscheiding of andere zaken. Neem contact met ons op voor nader advies.