Contact

Bezoekadres:
H2H Notaris
Paradijslaan 40b
5611 KP Eindhoven

Postadres:
H2H Notaris
Postbus 2059
5600 CB Eindhoven

Tel: 040 - 30 30 690
Fax: 040 - 30 30 699
mailDisclaimer

Home > Disclaimer

De inhoud van de website van H2H Notaris is van informatieve aard en kan niet worden beschouwd als juridisch advies in welke vorm dan ook. Hoewel bij het gereedmaken en onderhoud van de website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, verstrekt H2H Notaris geen garanties ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de informatie. H2H Notaris is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website en voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook die voortvloeit uit of enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.

Verwijzingen op deze website die voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden waarover H2H Notaris geen controle heeft, zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. H2H Notaris draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de inhoud, nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatiebronnen.

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van H2H Notaris.

 

© 2012, H2H Notaris